Enderrocs i demolicions

BIGAS amb una experiència de més de 20 anys en el sector d’enderrocs i demolicions compta amb un equip altament qualificat de persones i maquinària, tant per enderrocs manuals com mecànics, assegurant la seguretat i l’optimització de recursos i terminis.

BIGAS compta amb els certificats necessaris per a la retirada d’amiant i fibrociment en tot tipus d’obra, com cobertes, teulades i canalitzacions.