Edificació

Bigas intenta que cada projecte sigui innovador, adaptat adequadament a l’entorn i a les necessitats de l’usuari. Es disposa d’equip tècnic propi, altament qualificat  per al desenvolupament i execució dels projectes.

Bigas ha realitzat tot tipus d’edificacions, algunes amb alta complexitat tècnica tant en el projecte com en la pròpia execució. El nostre èxit s’ha basat en l’estreta col·laboració amb tots els agents que intervenen a l’obra.